Σάββατο, Νοεμβρίου 05, 2011

153

Είμαι βαθύτατα συγκινημένος. Τώρα δηλαδή που συζητάνε να γίνει πρωθυπουργός ο Βενιζέλος, είναι σαν να λέμε ότι από τον Daffy Duck θα πάμε στον Darth Vader.