Πέμπτη, Αυγούστου 21, 2008

Επίλογος

...και δεν είναι ευχάριστος